Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Bąbik

dr

Katarzyna Bąbik-Bronić

 

Profil zawodowy

Psycholog, certyfikowany analityk zachowania (BCBA), licencjonowany terapeuta i superwizor behawioralny PLTB oraz członek Association for Behavior Analysis International (ABAI). W roku 2009 ukończyła studia magisterskie na Wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki oraz studiów podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania. Odbyła staż w Kennedy Krieger Institute (KKI) w Baltimore, USA. Po ukończeniu stażu pracowała jako Clinical Specialist na oddziale the Neurobehavioral Unit oraz na the Pedatric Feeding Unit w KKI. W 2014 roku rozpoczęła interdyscyplinarne studia doktoranckie z psychologii.
Analityk zachowania w zespole interdyscyplinarnym Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, pracujący z dziećmi z zaburzeniami karmienia, wybiórczością pokarmową, odmową jedzenia oraz trudnościami w zachowaniu.