Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Anna Kamińska

dr

Anna Kamińska

 

Profil zawodowy

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy. Zawodowo specjalizuje się w prawie pracy. Od 2003 r. jest zatrudniona w Wydawnictwie C.H. Beck jako redaktor prowadzący miesięcznik „Monitor Prawa Pracy". Od 2004 r. jest wykładowcą prawa pracy m.in. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Współpracownik w Kancelarii Prawa Pracy Orłowski, Patulski, Walczak Sp. z o.o. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy.