logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Mateusz Wiliński

 

Mateusz Wiliński

 

Profil zawodowy

Psycholog, nauczyciel akademicki współpracujący z uczelniami wyższymi (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) w zakresie kształcenia pedagogów, psychologów i nauczycieli. Wieloletni pracownik publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz udzielaniem pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzicom. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Specjalizuje się w problematyce organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym, planowaniu i organizowaniu pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej oraz psychologii rozwoju w cyklu życiu człowieka.