Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Monika Domska-Brzozowska

 

Monika Domska-Brzozowska

 

Profil zawodowy

Psycholog kliniczny, mediator rodzinny, nauczyciel dyplomowany. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Terapią par i rodzin. Prowadzi mediacje rodzinne. Pracuje w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w Centrum Medycznym Diagnosis oraz w przedszkolu integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Od kilku lat prowadzi prywatną praktykę. Współpracuje ze szkołami oraz poznańskim ODN. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla rodziców. Jest koordynatorem z ramienia oświaty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na stałe współpracuje z MOPR i policją. W 2013 r. nagrodzona Nagrodą Prezydenta Miasta Poznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.