Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Wiliński, Piotr

float_intro: images-old/Podyplomowe_2016/Podyplomowe-kadra/PiotrWilinski.jpg
BIO Piotr Wiliński

 

Piotr Wiliński

 

Profil zawodowy

Nauczyciel akademicki od ponad trzydziestu lat współpracujący z uczelniami wyższymi (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet SWPS w Warszawie, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) w zakresie kształcenia pedagogów, psychologów i nauczycieli. Emerytowany dyrektor publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.
Specjalizuje się w problematyce organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym, prawa oświatowego, planowaniu i organizowaniu pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej.