Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Andrzej Nowak

prof.

Andrzej Nowak

 

Profil zawodowy

Jest profesorem psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim kieruje też Ośrodkiem Badania Układów Złożonych w Instytucie Studiów Społecznych.
Jest też profesorem Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, gdzie kieruje Katedrą Badania Układów Złożonych. Był visiting profesorem uczelni zagranicznych: Columbia University, University of North Carolina, Ohio State University, Netherland's Institute for Advanced Studies, and Vienna's Center for Advanced Studies in the Social Sciences I Florida Atlantic University. Jego podstawowy obszar zainteresowań to podejście dynamiczne w psychologii społecznej.
Jego obszary badań to: wpływ społeczny, edukacja, technologia w uczeniu się, zmiana w edukacji, zmiana społeczna, dylematy społeczne, systemy rozproszone, społeczne mechanizmy bezpieczeństwa, społeczne aspekty nowych technologii, struktura „ja", emocje, sieci neuronalne, procesu poznawcze. Specjalizuje się w symulacjach komputerowych systemów społecznych i techno-społecznych. Publikuje w czasopismach: – psychologicznych: Psychological Review, Personality and Social Psychology Review, American Psychologist, – fizycznych Physical Review Letters, Physical Review A, E, European Journal of Physics B informatycznych: np. IEEE Artificial Intelllingence, Cognition, i interdisciplinarnych np. Plos One.
Jest autorem bądź redaktorem 15 książek i ponad 120 artykułów i rozdziałów. Jego index H wynosi 36. Liczba cytowań jego prac wg Google Scholar w chwili obecnej przekracza 5800. Wykłada na studiach podyplomowych w Akademii Przywództwa i w Coachingu i Trenerów Businessu w Laboratorium Psychoedukacji.