Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marek Ćwiklicki

prof.

Marek Ćwiklicki

 

Profil zawodowy

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany. Ekonomista, absolwent specjalności Zarządzanie firmą i Gospodarka i administracja publiczna w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
W 1997 r. uzyskał tytuł Master of Business Science Administration w Uniwersytecie Sztokholmskim, w 2003 r. stopień doktora nauk ekonomicznych specjalność w zakresie zarządzania, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 1998 r. współpracuje z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej w Krakowie jako współuczestnik w projektach.
Autor i współautor ponad 200 publikacji obejmujących tematykę: podstawy organizacji i zarządzania, metody organizacji i zarządzania, współczesne koncepcje zarządzania, rozwój naukowego zarządzania, metody TQM, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi.