logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Piotr Markiewicz

 

Piotr Markiewicz

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor ponad 40 opracowań, w tym książkowych z zakresu zarządzania strategicznego, podstaw zarządzania, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego. Wykładowca na Studiach MBA, Studiach podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, audytu wewnętrznego.