logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Sitnik-Warchulska

dr n. hum.

Katarzyna Sitnik-Warchulska

 

Profil zawodowy

Pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista psycholog kliniczny i terapeuta rodzinny, specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Psychotherapy. Konsultant wojewódzki ds. psychologii klinicznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami prezentującymi zaburzenia psychiczne oraz pochodzącymi ze środowisk zagrożonych psychopatologią. W trakcie rozwoju zawodowego współpraca z: Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży CZP Feniks w Gliwicach, Gliwickim Ośrodkiem Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym w Gliwicach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Dialog w Warszawie, Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym i Poradnią Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu, NZOZ Altermed Dziennym Oddziałem Leczenia Nerwic w Katowicach. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty (psychoterapia, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji systemowej) atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin w Krakowie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Psychicznego Dzieci, Młodzieży oraz Ich Rodzin DIADA, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach.
Autor artykułów naukowych dotyczących problemów klinicznych dzieci, młodzieży, dorosłych oraz ich rodzin oraz wystąpień zjazdowych dotyczących metod diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.