logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Rojewska

dr n. med.

Katarzyna Rojewska

 

Profil zawodowy

Pracownik Kliniki i Katedry Pediatrii Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Centralnej Pracowni Psychologii Klinicznej w SP Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu oraz konsultant w Oddziale Kardiochirurgii i Transplantacji Serca Dzieci w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Starszy wykładowca w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Specjalista psycholog kliniczny i terapeuta rodzinny, specjalista terapii środowiskowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzinami prezentującymi zaburzenia psychiczne oraz pochodzącymi ze środowisk zagrożonych psychopatologią. Współpracowała z: Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym i Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży CZP Feniks w Gliwicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, Ośrodkami Interwencji Kryzysowej w Gliwicach i Knurowie, Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym i Poradnią Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu, NZOZ Altermed Dziennym Oddziałem Leczenia Nerwic w Katowicach. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty (psychoterapia, ze szczególnym uwzględnieniem orientacji systemowej) atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz całościowe szkolenie w zakresie systemowego podejścia w terapii rodzin w Krakowie. Współtwórca i wieloletni koordynator Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Gliwicach, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i Pomocy Psychologicznej DIADA w Gliwicach.
Autor projektów badawczych i artykułów naukowych z obszaru zaburzeń odżywiania i problematyki dzieci chorych somatycznie.