logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Iwona Matacz-Szymanowicz

 

Iwona Matacz-Szymanowicz

 

Profil zawodowy

Certyfikowany terapeuta behawioralny. Pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki. Pracownik Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach oraz NZOZ Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy funkcjonalnej, wczesnej interwencji i terapii w nurcie stosowanej analizy zachowania wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci ze spektrum autyzmu w ramach: Zespołu Szkół Specjalnych w Gliwicach, Centrum Terapii Behawioralnej w Gliwicach oraz Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach.
Konsultant w placówkach dzieci z autyzmem w Gliwicach i Łodzi. Ukończyła całościowe szkolenie do certyfikatu psychoterapeuty atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Warszawie.