Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Małgorzata Kowalcze

 

Małgorzata Kowalcze

 

Profil zawodowy

Dyrektor SP ZOZ Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Superwizor i psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Specjalista psychologii klinicznej. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Terapeuta psychodramy Europejskiego Instytutu Psychodramy. Menadżer służby zdrowia. Członek zespołu, powołanego przez Ministra Zdrowia, odpowiedzialnego za przygotowanie standardów opieki w obszarze leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Posiada ponad 35-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami depresyjnymi, nerwicowymi i zaburzeniami osobowości, w psychoterapii indywidualnej oraz w psychoterapii grupowej. Prowadzi szkolenia, superwizje dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty/instruktora uzależnień oraz psychoterapeuty. Autor wielu artykułów/wystąpień na konferencjach w dziedzinie uzależnień i psychoterapii.