Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Krystian Barzykowski

dr hab., prof. UJ

Krystian Barzykowski

 

Profil zawodowy

Pracownik naukowy w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik Applied Memory Research Laboratory. Ukończył szkołę trenerską Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC) uzyskując rekomendacje trenerskie HFPC do popularyzowania wiedzy i prowadzenia warsztatów w zakresie wielokulturowości i przeciwdziałania dyskryminacji. Zajmuje się psychologią pamięci (w szczególności pamięcią epizodyczną i autobiograficzną, elementarnymi procesami przywoływania wspomnień), diagnozą psychologiczną oraz psychologią międzykulturową.

Jest autorem lub współautorem przeszło 40 publikacji naukowych. Publikuje w najlepszych czasopismach zarówno krajowych jak i zagranicznych (m.in. Memory; British Journal of Psychology; Acta Psychologica; PLoS ONE; European Review of Applied Psychology; International Psychogeriatrics; Aging, Neuropsychology, and Cognition). Pomysłodawca i współautor pierwszego w Polsce podręcznika z zakresu diagnozy psychologicznej w kontekście wielokulturowości i wielojęzyczności. Książka ta została wyróżniona rekomendacją Rady Europy jako przykład tzw. dobrych praktyk.

Dr Krystian Barzykowski uczestniczył dotychczas w roli kierownika, głównego wykonawcy lub wykonawcy w dziesięciu projektach naukowych finansowanych, między innymi, przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację im. Stefana Batorego, Komisję Europejską. Jednocześnie prowadzi lub prowadził współpracę międzynarodową z ośrodkami badawczymi, między innymi, w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Australii, Japonii, oraz Stanach Zjednoczonych. Dotychczas odbył dwa staże podoktorskie w Danii (półroczny) i Kanadzie (miesięczny), oraz jedenaście krótszych wizyt naukowych i szkoleń zagranicznych (m.in. w Japonii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Portugalii).

Laureat licznych nagród, stypendiów i wyróżnień (m.in. jest trzykrotnie laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, laureatem Stypendium Doktorskiego w ramach konkursu ETIUDA 1 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, oraz programu szkoleniowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TransFormation.doc”. W 2016 r. zostałem również Laureatem Finału międzynarodowej nagrody European Roma Spirit Award 2016 organizowanej przez słowackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich, Biuro Pełnomocnika Rządu Słowackiego ds. Społeczności Romskich oraz przez Towarzystwo Kultury, Edukacji i Komunikacji.

Od 2009 roku jest członkiem Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.