Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Klimontowicz, Monika

float_intro: images/PODYPLOMOWE/Kadra_foto/Monika_Klimontowicz.jpg
BIO Monika Klimontowicz

prof.

Monika Klimontowicz

 

Profil zawodowy

Pracownik Katedry Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz członek Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych przy Związku Banków Polskich. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje się na problematyce konkurencyjności banków, w szczególności na czynnikach służących budowie przewagi konkurencyjnej, sposobów tworzenia i dostarczania wartości dla klientów, innowacyjnych produktach i usługach bankowych, strategii rynkowych i modeli biznesowych. Jest autorką lub współautorką prawie 60 publikacji naukowych, w tym 5 monografii. Wykładała na uczelniach krajowych i zagranicznych, m.in. w Niemczech, Finlandii, Francji, Hiszpanii i Portugalii.