logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Dorota Campfield

dr

Dorota Campfield

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Oxfordzkim. W pracy naukowej zajmuje się problematyką przyswajania i nauczania języka obcego. Zainteresowania badawcze to przetwarzanie i analiza mowy, wpływ prozodii, pomiar i ocena osiągnięć językowych oraz ostatnio, dysleksja i wpływ pozajęzykowych procesów poznawczych, szczególnie funkcji wykonawczych na przyswajanie języka obcego. Badania we współpracy z prof. Victorią Murphy z Uniwersytetu Oxfordzkiego, oceniające wpływ prozodii, szczególnie rytmu językowego, prowadzone w warunkach szkolnych metodą eksperymentu, zaowocowały publikacjami w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Była współautorką ogólnopolskiego badania efektywności nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej prowadzonego w latach 2010-2015 przez Instytut Badań Edukacyjnych, członkiem zespołu eksperckiego pracującego przy opracowaniu podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego w zakresie języka obcego (2013), kierownikiem międzynarodowego projektu poświęconego ocenie opieki i edukacji przedszkolnej (2016-2017). Jest autorką publikacji naukowych w międzynarodowych czasopismach i monografiach. Posiada kwalifikacje nauczyciela języka angielskiego (dyplom TESOL, Sheffield Hallam oraz TESOL, Trinity College London) oraz wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel tego języka w różnych grupach wiekowych. Była wykładowcą na Wydziale Edukacji Uniwersytetu w Oulu, w Finlandii, współpracowała również jako wykładowca z I.U.F.M. w Sztrasburgu, we Francji.