Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Mariusz Turek

 

Mariusz Turek

 

Profil zawodowy

Absolwent trzyletniego szkolenia trenersko – terapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji oraz Podyplomowego Studium Coachingu (Laboratorium Psychoedukacji i Uniwersytet SWPS). Od 1996 roku autor i wykonawca projektów rozwijających kompetencje społeczne w organizacjach biznesowych, oświacie i administracji. Specjalizuje się w indywidualnych i grupowych formach pracy dla menedżerów, planuje i realizuje programy rozwoju kompetencji przywódczych, standardów zarządzania i komunikacji.