Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Robert Rejniak

dr

Robert Rejniak

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych, pedagog, certyfikowany specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001 roku), w roku 2023 uzyskał uznanie dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień Ministra Zdrowia. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (2002-2014). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy (2010-2022). Niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu.
Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny- Narkomania, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny –Charaktery, rozdziały w pracach zbiorowych. Od ponad 25 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą (łącznie ponad 1200 godzin). Jako pierwszy w Polsce zrealizował badania na temat skuteczności Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne (2018-2019). Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.