logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Robert Rejniak

 

Robert Rejniak

 

Profil zawodowy

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog; posiada również certyfikat terapeuty, trenera i superwizora Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego, członek Motivational Interviewing Network of Trainers.
Od wielu lat współpracuje jako niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia. W ramach współpracy z KBPN wdrażał na terenie kraju jako trener i instruktor program wczesnej interwencji "FreD goes net" skierowany do młodych osób używających substancji psychoaktywnych. Posiada certyfikat realizatora programu "Candis", Od 2007 roku kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy.
Od 25 lat zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień. Od 1995 roku kieruje oddziałem Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, a w latach 2002-2015 był wiceprezesem Zarządu Głównego PTZN.
Był również członkiem międzyresortowego zespołu ekspertów przygotowujących Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. Jest również autorem i realizatorem wielu artykułów i rozdziałów w publikacjach na temat profilaktyki i terapii uzależnień oraz zastosowania metody Dialogu Motywującego w praktyce.