Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Robert Rejniak

dr

Robert Rejniak

 

Profil zawodowy

Doktor nauk społecznych, pedagog, certyfikowany specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001 roku), w roku 2023 uzyskał uznanie dorobku naukowego i zawodowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień Ministra Zdrowia. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Terapeuta, trener i superwizor Dialogu Motywującego PTDM. Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (od 1995). Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN w Warszawie (2002-2014). Kierownik Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy (2010-2022). Niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, realizator program Candis. Wykładowca akademicki: Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Studium Terapii Uzależnień w Poznaniu.
Autor wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny- Narkomania, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny –Charaktery, rozdziały w pracach zbiorowych. Od ponad 25 lat, zajmuje się profilaktyką i terapią uzależnień, od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, jest prekursorem we wdrażaniu w Polsce programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartym na Dialogu Motywującym.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów, służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą (łącznie ponad 1200 godzin). Jako pierwszy w Polsce zrealizował badania na temat skuteczności Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania ryzykowne (2018-2019). Za swą wieloletnią działalność w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pierwszy w działaniu“ oraz w obszarze przeciwdziałania narkomanii w Polsce przez Dyrektora KBPN.