Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Bartłomiej Walczak

 

Bartłomiej Walczak

 

Profil zawodowy

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr certyfikatu 297) oraz certyfikowany superwizor-dydaktyk Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (nr certyfikatu 40). Ukończył psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim i obronił pracę magisterską „Podmiotowe i temperamentalne determinanty obron psychologicznych i ustosunkowania do sytuacji stresu i zagrożenia u osób we wczesnej dorosłości”, której wyniki zostały wykorzystane w rozprawie habilitacyjnej dr.hab. Alicji Senejko "Obrona psychologiczna jako narzędzie rozwoju. Na przykładzie adolescencji" wydanej w 2010r. przez Polskie Wydawnictwo Naukowe. Odbył 4-letni kurs psychoterapii w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT w Warszawie. Ukończyłem również kurs superwizorów-dydaktyków terapii poznawczo-behawioralnej organizowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od 2016 r. jest wykładowcą i superwizorem w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Sopocie i Rzeszowie.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w ramach wieloletniej pracy na oddziałach psychiatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi (woj.dolnośląskie) oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy i Złotoryi. Okazjonalnie opiniuje w sprawach karnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Okręgowego w Złotoryi. Aktualnie pracuje na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym i oddziale psychiatrycznym ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy; prowadzi psychoterapię indywidualną w podejściu poznawczo-behawioralnym oraz terapię par w ramach praktyki prywatnej; współpracuję także z firmami i instytucjami tworząc i realizując projekty szkoleniowe oraz warsztaty psychoedukacyjne (m.in. realizował projekt szkoleniowy województwa dolnośląskiego dla służb mundurowych "Podnoszenie kwalifikacji EURO 2012" ) .