Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Elżbieta Turska

dr hab.

Elżbieta Turska

 

Profil zawodowy

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii, trener. Doradca zawodowy w programach i projektach dotyczących szkoleń i poradnictwa dla osób zagrożonych bezrobociem. Doradca zawodowy w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Zajmuje się problematyką zmian w funkcjonowaniu edukacyjno-zawodowym ludzi młodych, problematyką zawodowej kariery, szeroko rozumianym poradnictwem karierowym oraz negatywnymi konsekwencjami pracy, m.in. mobbingiem. Publikacje naukowe obejmują głównie powyższy zakres problemów. Autorka 3 prac monograficznych i wielu publikacji w monografiach i recenzowanych pracach zbiorowych oraz artykułów w krajowych czasopismach psychologicznych.