logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Renata Rosmus

dr

Renata Rosmus

 

Profil zawodowy

Adiunkt Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie: diagnozy psychologicznej, pomocy psychologicznej. Prowadziła liczne treningi i warsztaty z zakresu umiejętności kierowania, komunikacji, autoprezentacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów i negocjacji, treningi twórczości, treningi oceny i rekrutacji pracowników. Ukończyła Kurs Hipnozy I stopnia Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą. Prowadzi zajęcia z zakresu podstaw psychologii, psychologii społecznej, psychologii dla nauczycieli, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, przywiązania i lojalności, komunikacji, kierowania, metod nauczania psychologii, przygotowania i prowadzenia szkoleń, metod jakościowych w psychologii, podstaw psychologii dla kierunków medycznych (lekarze, fizjoterapeuci, położne, pielęgniarki).