logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Jarosław Polak

dr

Jarosław Polak

 

Profil zawodowy

Psychoterapeuta, doradca zawodowy. Od 2012 roku prowadzi gabinet prywatny. Współpracował przy realizacji pierwszej edycji edukacyjnego projektu „Cross-cultural competences of Work and Organizational Psychology" we współpracy z Williamem Gabrenya oraz Richardem Griffithem (Florida Institute of Technology, USA) (2011). Członek komitetu organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Psychologicznej, Nauka wobec religijności i duchowości człowieka, Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Liczba uczestników 150 Uczestnicy między innymi: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Univeristy of Leuven, Belgia (24-25 kwietnia 2012). Członek komitetu organizacyjnego The Ukrainian-Polish Workshop: Psychological Aspects of Innovative Changes in Organization and Organizational Development Kyiv, Ukraine (2010). Członek komitetu organizacyjnego The Ukrainian-Polish Workshop: Work and organisational psychology problems and challenges in Poland, Katowice (2009). Opracował podręcznik z zakresu psychologii ogólnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego na platformie e-learningowej Moodle (2014-2015). Pełnomocnik Wydziałowy ds. Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (2009-2011).
Wydziałowy koordynator ECTS, Uniwersytet Śląski w Katowicach w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (2009-2011). Wydziałowy koordynator programu Socrates Erasmus w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego (2007-2008). Współpracował przy opracowaniu strategii komercjalizacji wiedzy w uczelniach województwa śląskiego we współpracy z Jednostką Zarządzającą Regionalny System Innowacji oraz firmą Icon przy RKRUA (2007). Prowadził działania na rzecz utworzenia Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy współpracy z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (2006-2007). Koordynował działania w ramach projektu Portal Innowacji PARP w charakterze administratora systemu (2007-2008). Prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Śląski, Wyższej Szkole Biznesu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej i wielu innych od 2000 roku do dziś w obszarze psychologii pracy i organizacji, psychologii klinicznej i psychologii ogólnej.