Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Urszula Tokarska

dr

Urszula Tokarska

 

Profil zawodowy

Od 28 lat pracuje w zawodzie nauczyciela akademickiego. Opracowała i przeprowadziła 5000 godzin autorskich treningów i warsztatów (poza akademicką działalnością dydaktyczną). Intensywnie współpracuje ze środowiskiem krajowym i międzynarodowym, udział w licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych (35 służbowych podróży zagranicznych). Certyfikowany terapeuta narracyjny (Dulwich Centre, Adelaida, Australia, 1999; Manchester Narrative Therapy Center, 2012). Certyfikowany trener w zakresie pracy z archetypowymi scenariuszami życia (deep mythical coaching) (Warwick University, Birmingham, 2002). Autorka i realizatorka warsztatów i treningów w zakresie narracyjnych form pracy z materiałem autobiograficznym przeznaczonych dla przedstawicieli zróżnicowanych grup wiekowych i problemowych (ok. 5000 przeprowadzonych godzin, z tego ok. 1000 w zakresie podejścia narracyjnego, ostatnio - autorskie kursy pisania wspomnień dla seniorów pt. „Życie jako Opowieść”). Współpracowała z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej w zakresie organizacji i prowadzenia konferencji i sympozjów międzynarodowych dla reprezentantów partnerskich miast europejskich oraz kształcenia w zakresie pracy z opowieścią wolontariuszy–liderów krakowskich Centrów Aktywizacji Seniora. Organizator sympozjów z zakresu terapii narracyjnej i gerontologii narracyjnej w ramach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych (ostatnio: międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji „Healthy Aging”, Kraków, marzec 2017). Autorka i realizator anglojęzycznych kursów z zakresu podejścia narracyjnego dla studentów Erasmusa odbywających staże w Polsce (w tym – „Fairy Tales in Therapy and Education” oraz „Narrative Gerontology”). Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012) i Srebrnym Krzyżem za Długoletnią Służbę (2014).