Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska

dr hab.

Agnieszka Wołowicz

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych. Członkini Special Interest Research Group on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities, IASSIDD. Autorka publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnością (m. in. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością; How Polish Women with Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood; The Experience of Adult Children of Mothers with Intellectual Disability). Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Zajmuje się sytuacją rodzin osób z niepełnosprawnością, których egzemplifikację można znaleźć w pracach: Wołowicz A., Zasępa E. (2010). Jakość życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo APS. Trzebiński, J., Wołowicz-Ruszkowska, A., Wójcik, A. D. (2016). The impact of self–narratives of motherhood for mothers of children with autism. Frontiers in Psychology. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01899. Wieloletnia pracowniczka Poradni dla Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością. Aktualnie prowadzi badania na temat macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych (m.in. European Agency for Development In Special Needs Education, INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF INTELLECTUAL DISABILITIES) ORAZ KRAJOWYCH (M.IN. Respektowanie autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach stałego pobytu, Rodzinne mapy niepełnosprawności, Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne).