Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Małgorzata Drozd

mgr

Małgorzata Drozd

 

Profil zawodowy

Pedagog, absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Socjoterapii i Metod Psychospołecznych oraz Uniwersytetu SWPS – Studia Podyplomowe: Job – coaching: doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery. Mediator, superwizor, trener mediacji i kompetencji społecznych, job - coach.
Jest członkiem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych (SMR), byłym wiceprezesem Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz członkiem Krajowego Instytutu Mediacji; trenerem mediacji SMR oraz superwizorem; mediatorem z listy z stałych mediatorów sądowych Sądu Okręgowego Warszawa Praga. Ma 12 – letnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji: rodzinnych, społecznych i pracowniczych. Odbyła liczne szkolenia z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów pod okiem doświadczonych mediatorów polskich i zagranicznych (z Niemiec, Czech i Hiszpanii), w tym 2-letnie szkolenie superwizyjne Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (BAFM). Jest pedagogiem praktykiem z ponad 20 -letnim stażem w pracy z młodzieżą (pedagog w LO przez 20 lat). Przez kilka lat pracowała jako mediatorka m.in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka. Od 2 lat pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 16 w Warszawie przy ul. Siennickiej 40, jako mediator, pedagog i superwizor.
Prowadziła zajęcia dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS w ramach spotkań z praktyką oraz dla słuchaczy Studiów Podyplomowych z zakresu Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych dla Nauczycieli w wieku 45+ w ramach Projektu „Wychowawca 45+ XXI wieku” - „Mediacje nowa jakość rozwiązywania konfliktów”. Prowadziła także szkolenia warsztatowe otwarte oraz zamknięte (np. w ramach współpracy ze WCiES-em) z mediacji rodzinnych dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: pedagogów, psychologów, kuratorów i sędziów, pracowników socjalnych, pracowników organizacji pozarządowych.
Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń warsztatowych dla różnych grup zawodowych (min. psychologów, pedagogów, nauczycieli, prawników, pracowników socjalnych), wykładów dot. skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów w życiu osobistym i zawodowym. Współpracowała m.in. z WCiES, KOPD, UW, SWPS i innymi placówkami. Obecnie współpracuje z Fundacją Edukacji Nowoczesnej min. w zakresie prowadzenia mediacji.