Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Agata Jarzyna

mgr

Agata Jarzyna

 

Profil zawodowy

Magister psychologii klinicznej Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; mediatorka, prezeska i członkini zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych w latach 2008-2012. Obecnie rekomendowana trenerka i członkini tego Stowarzyszenia oraz superwizorka mediacji; trenerka umiejętności społecznych. Ukończyła Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej, prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych, a także Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Sekcji Pychoterapii Rodzin.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach rodzinnych. Obecnej pracuje na stanowisku psychologa-terapeuty i mediatora rodzinnego w ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, terapię indywidualną oraz grupy psychoedukacyjno-wsparciowe dla osób w kryzysie. Pracuje jako psychoterapeuta prowadząc psychoterapie indywidualną w ujęciu psychodynamicznym pod stałą superwizją. Prowadziła zajęcia z mediacji rodzinnych dla studentów studiów podyplomowych min. UKSW i warsztaty dla studentów APS. Prowadzi staże mediacyjne dla przyszłych mediatorów oraz staże psychologiczne dla studentów SWPS w ramach praktyk studenckich realizowanych w KOPD.

Ma również bogate doświadczenia w działalności edukacyjnej. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z mediacji rodzinnej, warsztaty kompetencji rodzicielskich i szkolenia dla młodzieży oraz dorosłych, dotyczące rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkolenia specjalistyczne dla osób pracujących z rodzinami w sytuacjach kryzysu.

Autorka dwóch artykułów o charakterze popularno-naukowym: „Od konfliktu do współpracy. Budowanie porozumienia pomiędzy rozwodzącymi się rodzicami - z doświadczeń Komitetu Ochrony Praw Dziecka” Warszawa: Dziecko Krzywdzone Teoria Badania Praktyka; 2008, Nr.4 oraz Moja mama mój tata - ich rozwód, Warszawa: Niebieska Linia, 2017, Nr 5.

.