Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Łukasz Sokołowski

dr

Łukasz Sokołowski

 

Profil zawodowy

Radca prawny specjalizujący się w prawie żywnościowym, rolnym i gospodarczym. W ramach prowadzonej kancelarii prawnej LAW & FOOD LEGAL doradza w szczególności przedsiębiorcom branży rolno-spożywczej.

Adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. „Prawne aspekty wprowadzania na rynek unijny nowej żywności”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych. Opublikowana w formie monografii praca doktorska otrzymała nagrodę I stopnia w II ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa rolnego. Współprowadził międzynarodowy kurs prawa żywnościowego „Global Food Law and Quality” na Università degli Studi della Tuscia w Viterbo, Włochy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów. Sekretarz czasopisma naukowego „Przegląd Prawa Rolnego”.

Absolwent zagranicznych kursów prawa żywnościowego, m.in. Lebensmittelrechtsakademie na Philipps-Universität w Marburgu, Niemcy. Odbył także staże naukowo-badawcze w Forschungstelle für Deutsches und Europäisches Lebensmittelrecht na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy oraz na Uniwersytecie w Zurychu, Szwajcaria.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa rolnego i żywnościowego w polskich i zagranicznych (m.in. niemieckich, włoskich, francuskich) czasopismach branżowych i naukowych. Wystąpił z referatami na kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym Światowym Kongresie Prawa Rolnego. Prelegent podczas krajowych i zagranicznych szkoleń z zakresu prawa żywnościowego, rolnego i ochrony środowiska. Głównym przedmiotem badań naukowych jest problematyka prawa rolnego i żywnościowego, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, znakowania żywności, wprowadzania innowacji i ochrony konkurencji na rynku spożywczym oraz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

.