logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Hubert Anyzewski

 

Hubert Anyżewski

 

Profil zawodowy

Lider i ekspert z obszaru User Experience i Product Design na świecie oraz pionier branżowy w regionie CE. Budował społeczność UX i Product design poprzez edukację i ewangelizację rynku od 2000 r.
Obecnie zarządzający podmiotem inwestującym w innowacyjne produkty i usługi cyfrowe. Od 20 lat projektuje i wdraża produkty i usługi cyfrowe dla największych firm na całym świecie. Ukończył specjalizację SPIK na Uniwersytecie SWPS czyli Społeczną Psychologię Informatyki i Komunikacji. Tworzył i zarządzał wieloma spółkami technologicznymi i projektowymi w Polsce i zagranicą.
Posiada doświadczenie w roli dyrektora zarządzającego linią biznesową Experience Design w Deloitte Central Europe. Zrealizował ponad 500 innowacyjnych projektów dla największych firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, medialnej oraz telekomunikacyjnej. Realizował projekty dla ponad 40 rynków na kilku kontynentach (EMEA, US, Azja, Afryka). Realizował największe projekty doradcze, tworzył nowe usługi i procesy, wdrażał rozwiązania na międzynarodowe rynki. Pracował i mieszkał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Dubai. Nagradzany i nominowany do wyróżnień za innowacyjne produkty i usługi tworzone dla największych firm na świecie np. nagrody od Global Finance za najlepszy projekt systemu Digital Banking w Europie Centralnej, nominacje Finnovate za największe innowacje fintech w regionie, nagrody produkty mobilne - Mobile Trends.
Prelegent wielu konferencji i wystąpień publicznych z doświadczeniem międzynarodowym. W 2007 r. założył i zarządzał pierwszą firmą UX / Product & Service Design w Polsce – uselab.pl. Firma została zakupiona przez Deloitte Digital CE w 2016 roku. W latach 2016-2017 Dyrektor i lider w Europie Centralnej zespołu Experience Design W Deloitte CE. CoFounder oraz zarządzający konferencją UX Poland, przez 10 lat. UX Poland to jedna z największych konferencji z zakresu UX i Product design na świecie.
Światowy Ekspert Google w obszarze Product design i UX w ramach GDE program od 2012r. Mentor for startup'ów, w ramach Google for Startups. Certyfikowany przez Google - Design Sprint Master. Od kilku lat założyciel i inwestor prywatny (Angel) kilku start'upów technologicznych, z sukcesami. Zaangażowany jest w innowacyjne projekty globalne w zakresie blockchain. W ostatnim czasie pełnił funkcję Partnera Zarządzającego w Funduszu VC IQ Partners SA.
Obecnie cofounder i zarządzający inkubatorem technologicznym Accelpoint, gdzie inwestuje ponad 10 mln USD w innowacyjne podmioty i produkty z regionu.
Aktywny wykładowca akademicki z ponad 12 letnim doświadczeniem, wykładał na SGH, UW, Uniwersytecie SWPS. Pomysłodawca i założyciel pierwszych i największych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu UX - User Experience Design  Studia od 2010 r ukończyło blisko 1 000 os., kierunek jest dostępny w 3 miastach.