logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Małgorzata Jastrzębska

 

Małgorzata Jastrzębska

 

Profil zawodowy

Wieloletnia menedżerka zespołów zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w Polsce jaki i za granicą. Obecnie pełni rolę Dyrektora Human Resources i Administracji Sanofi, na Europę Centralną i Polskę, światowego lidera sektora farmaceutycznego. Od 25 lat zajmuje się obszarem zarządzania zasobami ludzkimi – zarówno z perspektywy doradcy-konsultanta (w takich firmach, jak: Ernst&Young, Central Europe Trust czy IPK), jak i HR-owca (Pespico Restauracts – Tricon, Coca-Cola), a także menedżera i lidera funkcji HR w organizacji. Z wykształcenia psycholog (absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), z zainteresowania - HR-owiec, z zamiłowania - zwolenniczka gender balance, różnorodności i inkluzywności, pozwalającej uruchomić twórczy potencjał zarówno pracowników, jak i liderów.

W ramach pełnionej funkcji wspiera menedżerów w ich rolach liderskich; aktywnie angażuje się w rozwój ich kompetencji zarządzania, umiejętności rekrutacji, motywacji, wprowadzania zmian. Zainicjowała i od 10 lat wspiera program Student on Board kierowany do absolwentów wyższych uczelni, pozwalający rozpocząć karierę zawodową aktywnym i merytorycznym stażem pod okiem przygotowanych menedżerów-opiekunów stażów. Inicjatorka programu Mentoringu skierowanego do grupy talentów i liderów w organizacji.