Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Kinga Kwiatkowskak

 

Kinga Kwiatkowska

 

Profil zawodowy.

DOROBEK NAUKOWY/PRAKTYCZNY

Socjolog, nauczyciel akademicki – od 2006 roku prowadzi zajęcia związane z praktycznym kształtowaniem kompetencji społecznych i interpersonalnych m. in. z zakresu planowania i budowania kariery zawodowej, kształtowania kompetencji niezbędnych na rynku pracy, komunikacji, negocjacji i mediacji.
Doradca kariery i job-coach, specjalista - pracuje w prywatnej poradni, wspiera ludzi młodych, osoby aktywne zawodowo (w tym pracowników korporacyjnych), mamy powracające na rynek pracy, osoby bezrobotne, osoby chcące poprawić zadowolenie i poczucie sensu w pracy, przechodzące przez zmianę na ścieżce edukacyjnej i zawodowej.
Kierownik Biura Karier uczelni o profilu praktycznym - reprezentuje, koordynuje prace oraz prowadzi doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne).
Certyfikowany trener umiejętności społecznych (TWP Start) certyfikowany coach grupowy i zespołowy (Akademia SET) prowadzi szkolenia i warsztaty dot. rozwoju osobistego m.in. z planowania kariery, job-craftingu, skutecznej komunikacji, pracy w zespole. Pracuje też z doradcami kariery i pracownikami Biur Karier pomagając poszerzyć ich praktyczne narzędzia pracy.
Pomysłodawca, autor i koordynator licznych projektów z aktywizacji zawodowej i rozwoju osobistego współfinansowanych ze środków UE. Obecnie koordynuje kompleksowy projekt dla studentów, absolwentów, pracowników administracyjnych i dydaktycznych podnoszący kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy.