logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Romana Kadzikowska-Wrzosek

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Romana Kadzikowska-Wrzosek

 

Profil zawodowy

Doktor habilitowana, prof. Uniwersytetu SWPS. Jej zainteresowania naukowe obejmują psychologię osobowości oraz psychologię emocji i motywacji. Prowadzi badania dotyczące istotnych w ramach podejścia społeczno-poznawczego funkcji osobowości - planowania działań oraz kierowania ich przebiegiem. Jest autorką artykułów naukowych, a także prac popularyzujących wiedzę psychologiczną dotyczących takich zagadnień, jak proces samoregulacji, kontrola działania, wytrwałość, skuteczność działania oraz dobrostan psychofizyczny.