logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Chromik-Kovacs

 

Joanna Chromik-Kovacs

 

Profil zawodowy

Od 9 lat prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”; w ramach działań stowarzyszenia oraz pracy zawodowej w PPP Nr 1 w Gdańsku zajmuje się diagnozą, terapią i wspieraniem dzieci z ADHD oraz z zaburzeniami zachowania i ich rodzin, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, w latach 2002 – 2008 organizowała i była kierownikiem obozów terapeutycznych dla dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami rozwojowymi; jest współautorem poradników dla rodziców i nauczycieli „Mini Poradnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową?” oraz „Mini Poradnik dla rodzica i nauczyciela. Kilka słów o współpracy…”; w 2006 roku współorganizowała w ramach działalności Stowarzyszenia „POMOST” konferencję naukową „Zrozumieć dziecko z ADHD”, w latach 2005 – 2008 współtworzyła i współprowadziła fakultet „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo” na Psychologii UG; w latach 2007 – 2011 prowadziła zajęcia w SWPS w Sopocie „Zaburzenia behawioralne wieku adolescencji”, zaś od roku 2012/2013 „Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i społecznych”.