logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Justyna Zwolińska

mgr

Justyna Zwolińska

 

Profil zawodowy

  • magister prawa;
  • doradca prawny organizacji pozarządowych działających na rzecz polityki żywnościowej, ochrony środowiska, bioróżnorodności w rolnictwie oraz ochrony zwierząt;
  • dziennikarka;
  • wykładowca, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z tematów: “Europejskie prawo ochrony środowiska”, „Polskie prawo ochrony środowiska’ „Produkty regionalne”, „Produkcja produktów rolnych i artykułów spożywczych w UE”;
  • w latach 2002-2006 legislator, główny specjalista w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • autorka publikacji z zakresu żywności, w tym żywności GMO.