logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Katarzyna Cieślak

dr

Katarzyna Cieślak

 

Profil zawodowy

Absolwentka psychologii i filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, absolwentka Studium Umiejętności Pracy z Grupą w Pracowni Psychologicznej Spotkanie w Poznaniu, Podyplomowych Studiów
z Psychoonkologii na SWPS w Poznaniu oraz 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Poznaniu, zatrudniona jako psycholog w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu oraz w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, akredytowany członek International Association of Logotheraphy and Existential Analisis przy Viktor Frankl Institute Vienna.