Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Robert Bartel

prof.

Robert Bartel

 

Profil zawodowy

Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem, obiektem i aranżacjami przestrzennymi. Od 2001r. łączy obiekty przestrzenne z tradycyjnymi technikami- rysunek i grafika. Pracuje w wielu mediach i poszukuje nowych środków wyrazu. W metaforyczny sposób dotyka uniwersalnych problemów związanych z ludzką egzystencją. W Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia oraz ćwiczenia Struktury wizualne z elementami psychofizjologii widzenia i Arteterapia i twórczy rozwój. W swoim dorobku ma trzydzieści cztery wystawy indywidualne i czterdzieści osiem zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Australia, Ukraina, Hiszpania i Portugalia). Zajmuje się również arteterapią prowadząc Pracownię Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę w Lublinie oraz od 2016 roku wchodzi w skład Zarządu Sekcji Arteterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Warszawie. Współorganizował lub był kuratorem pięćdziesięciu pięciu wystaw sztuki tworzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wygłaszał referaty i prowadził warsztaty na ponad trzydziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych arteterapii. W dorobku ma także dwadzieścia pięć publikacji w poręcznikach, monografiach i czasopismach. Jest kierownikiem zespołów badawczych z zakresu arteterapii. Prowadzi także badania w zespole prof. Janusza Rybakowskiego w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu. W swoim dorobku ma wiele sesji, badań i publikacji z zakresu podejść kontemplacyjnych, na przykład:

  • Bartel R., Rybakowski J., Stańko-Kaczmarek M. (2018). Arterapia oparta na uważności u chorych na depresję. (W:) Kozielska J., Skowrońska-Pućka A. (red. nauk.). Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom II. Przyczynki empiryczne - Praktyka społeczna (j.polski, j. angielski). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISBN 978-83-232-3307-7, ISSN 0083-4254, s. 125-136.
  • Bartel R., Rybakowski J., Stańko-Kaczmarek M. (2018). Arteterapia oparta na uważności w pracy z osobami chorującymi na depresję. (W:) M. Cylkowska-Nowak, M. Pawlaczyk, S. Tobis (red. nauk.). Innowacje w terapii zajęciowej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ISBN978-83-7597-357-0, s.118-132.

Prowadzi obecnie m.in. następujące badania: "Związek stosowania arteterapii opartej na uważności z objawami myślenia i nastroju u chorych na depresję" - Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.