Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Rafał Godoń

dr hab., prof. UW

Rafał Godoń

 

Profil zawodowy

pracownik Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2008-2016 prodziekan ds. studenckich. Od lat współpracuje z Katedrą Anglistyki USWPS. Zainteresowania naukowe: pedagogika, a szczególnie - filozofia edukacji; współczesna anglosaska myśl o wychowaniu; związki między hermeneutyką filozoficzną a edukacją; estetyczne i filozoficzne aspekty doświadczenia edukacyjnego, a także współczesna kondycja uniwersytetu. Redaktor naczelny „Pedagogical Culture. An International Journal of Education”; współorganizator cyklicznej, międzynarodowej konferencji „Ethics and Education”. Aktywnie uczestniczy w pracach Brytyjskiego Towarzystwa Filozofii Edukacji (PESGB) oraz Międzynarodowej Sieci Filozofów Edukacji (INPE), a także Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. F. Trentowskiego (zastępca prezesa). Wybrane publikacje: Między myśleniem a działaniem. O ewolucji anglosaskiej filozofii edukacji (WUW 2012); Reflection and Action in Anglophone Philosophy of Education: Challenges and Inspirations, [w:] Education and “Pädagogik”– Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and South-Eastern Europe), red. Blanka Kudláčová, Andrej Rajský, Berlin, Bratysława 2019, s. 32-41.