Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Monika Guzek

 

Monika Guzek

 

Profil zawodowy

Trenerka międzykulturowa, facylitatorka, project managerka. Prezeska Stowarzyszenia Międzykulturowego SIETAR Polska.
Posiada ponad 13-letnie doświadczenie pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku – pracowała i mieszkała w Polsce, Portugalii, Rumunii, Niemczech, Chinach i Indonezji a obecnie dzieli swoje życie między Polskę i Szwajcarię. Pracując jako Marketing Manager czy Product Manager odpowiadała za projekty strategiczne, marketingowe i wdrożeniowe w krajach regionu EMEA, Ameryki Południowej i Azji Południowo – Wschodniej.
Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Obecnie pracuje na stanowisku asystentki w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Jest autorką publikacji i prelekcji na konferencjach poświęconych zagadnieniom zarządzania międzykulturowego, pokoleniowego, a także kulturowych uwarunkowań w biznesie międzynarodowym. W 2022 roku została nominowana do nagrody Odpowiedzialne Pióro Biznesu za artykuł Diversity w Biznesie.