Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Marta Szydlowska

 

Marta Szydłowska

 

Profil zawodowy

Absolwentka psychologii oraz Studiów Podyplomowych Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Rozwijając zainteresowanie aktywnością elektryczną mózgu człowieka oraz zależnością między stanem psychofizycznym a częstotliwością fal mózgowych, uzyskała certyfikat i tytuł trenera neurofeedbacku, EEG-Biofeedback. Założycielka Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Empatia w Kielcach, gdzie prowadzi terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz kieruje zespołem psychoterapeutów. Wykładowca w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Prowadzi warsztaty z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dla studentów, kadry w placówkach oświatowych, rodziców. Przeprowadza wykłady oraz warsztaty na konferencjach, m.in. na Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie (Gdańsk 2018), którą również współorganizowała; na Ogólnopolskim Kongresie Psychologicznym Forum Media (Warszawa 2019). Pisze artykuły m.in. do czasopism Mindfulness, Psychologia w Praktyce, Medycyna Praktyczna. Terapeutka w projekcie badawczym TRAKT 3 „PTSD – Diagnoza, Terapia, Profilaktyka”, realizowanym przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanego przez profesora Bogdana Zawadzkiego. Psychoterapeutka w programie badawczym E-COMPARED na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzone są europejskie badania porównawcze nad efektywnością terapii z wykorzystaniem internetu dla osób z depresją pod kierownictwem Profesora Romana Cieślaka. W latach 2016–2018 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Association for Contextual Behavioural Science (ACBS) oraz polskiego oddziału ACBS Polska.