Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Tomasz Komendzinski

dr

Tomasz Komendziński

 

Profil zawodowy

Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; wicedyrektor tego Instytutu ds. współpracy z zewnętrznym otoczeniem badawczym i ekonomicznym, współpracy zagranicznej i zagranicznej wymiany studentów i naukowców. Jest członkiem Laboratorium Neurokognitywnego w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii, gdzie odpowiada za obszar Zaburzenia Świadomości oraz jest założycielem i koordynatorem międzynarodowej grupy InteRDoCTor (International-interdisciplinary Research for Disorders of Consciousness in Torun) stworzonej dla realizacji programu rozwoju badań nad zaburzeniami świadomości. Zajmuje się problematyką zaburzeń świadomości, badaniami interdyscyplinarnymi i transdyscyplinarnymi oraz integracją metod i narzędzi badawczych, zwłaszcza w badaniach nad mózgiem i umysłem. Szczególnie rozwija teorię komunikacji jako podzielania, perspektywę ucieleśnionych nauk kognitywnych i programu neurofenomenologii oraz zastosowania kognitywistyki, zwłaszcza w medycynie. Jest założycielem i współredaktorem pisma Theoria et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies. Jest autorem ponad 100 publikacji z dziedziny kognitywistyki, filozofii, rehabilitacji, badań interdyscyplinarnych.