Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo
BIO Beata Gawryszewska

dr hab. inż.

Beata Gawryszewska

 

Profil zawodowy

Architektka krajobrazu, projektantka, badaczka, trendsetterka architektury krajobrazu, edukatorka, socjolożka. Autorka licznych publikacji z dziedziny architektury krajobrazu.
Od lat związana z Katedrą Sztuki Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktualnie Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW. Łączy teorię z praktyką, poniżej znajdują się przykłady prac z ostatnich lat:
Współautorka projektu koncepcyjnego sieci obiektów wystawowych (parków, zieleńców, placów, ulic i innych przestrzeni publicznych) wraz z jej identyfikacją wizualną, poprzedzonego analizą krajobrazu kulturowego miasta, a także analizami przyrodniczymi i kwerendą historyczną parków Łódzkich. Projekt wykonany w ramach Studium wykonalności dla HortiExpo 2024 na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2019).
Kierowniczka projektu badawczego „Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, projekt na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy (2017-2019).
Kierowniczka projektu dot. koncepcji modernizacji osiedla im. Obrońców Tomaszowa Mazowieckiego z 1939 roku, obejmującego konsultacje społeczne i opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, realizowany we współpracy z UW i ASP (2017).
Kierowniczka projektu rewaloryzacji ogród Opactwa Benedyktynów Tynieckich na zlecenie Opata Tynieckiego, zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (2017).