Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Beata Gawryszewska

dr hab. inż.

Beata Gawryszewska

 

Profil zawodowy

Architektka krajobrazu, projektantka, badaczka, trendsetterka architektury krajobrazu, edukatorka, socjolożka. Autorka licznych publikacji z dziedziny architektury krajobrazu.
Od lat związana z Katedrą Sztuki Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Aktualnie Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW. Łączy teorię z praktyką, poniżej znajdują się przykłady prac z ostatnich lat:
Współautorka projektu koncepcyjnego sieci obiektów wystawowych (parków, zieleńców, placów, ulic i innych przestrzeni publicznych) wraz z jej identyfikacją wizualną, poprzedzonego analizą krajobrazu kulturowego miasta, a także analizami przyrodniczymi i kwerendą historyczną parków Łódzkich. Projekt wykonany w ramach Studium wykonalności dla HortiExpo 2024 na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi (2019).
Kierowniczka projektu badawczego „Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, projekt na zlecenie Zarządu Zieleni m. st. Warszawy (2017-2019).
Kierowniczka projektu dot. koncepcji modernizacji osiedla im. Obrońców Tomaszowa Mazowieckiego z 1939 roku, obejmującego konsultacje społeczne i opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, realizowany we współpracy z UW i ASP (2017).
Kierowniczka projektu rewaloryzacji ogród Opactwa Benedyktynów Tynieckich na zlecenie Opata Tynieckiego, zatwierdzony przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie (2017).