Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dawid Ścigała

dr

Dawid Ścigała

 

Profil zawodowy

Doktor Nauk Społecznych w dziedzinie psychologii, na co dzień pracuje jako Kierownik Zakładu Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej) – Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego nr 678, terapeuta EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing), psychotraumatolog (ukończone studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia).
Psycholog transportu posiadający uprawnienia do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i medycyny pracy, a także osób posługujących się bronią i materiałami niebezpiecznymi. Uczestniczył w licznych szkoleniach z zakresu terapii przetwarzania poznawczego, terapii poznawczo-behawioralnej oraz EMDR.
Autor licznych projektów naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym oraz prowadzący wielu warsztatów z zakresu psychologicznych konsekwencji doświadczeń traumatycznych, terapii poznawczo-behawioralnej oraz statystycznej analizy danych w badaniach społecznych.
Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznych, European Society for Traumatic Stress Studies oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Zainteresowania naukowe oscylują wokół zaburzeń funkcjonowania poznawczego po doświadczeniach traumatycznych, psychologii osobowości, zaburzeń osobowości, psychologii różnic indywidualnych oraz psychotraumatologii. Opiekun Koła Naukowego „Psychologii traumy” na APS.
Autor licznych publikacji naukowych dotyczących psychologii osobowości, aleksytymii, psychologii transportu, zaburzeń uwagi selektywnej i pamięci po doświadczeniach traumatycznych.
Współpracuje naukowo z licznymi jednostkami badawczymi m.in. Uniwersytet SWPS w Warszawie oraz Sopocie, Uniwersytet w Turynie (Włochy), Uniwersytet w Lleidzie (Hiszpania), Uniwersytet w Utrechcie (Holandia), Uniwersytet w Berlinie (Niemcy).