Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Dominika Wilczyńska

dr hab.

Dominika Wilczyńska

 

Profil zawodowy

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, specjalność trenerska oraz zdrowie publiczne (2000) oraz Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, specjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologia rozwoju dzieci i młodzieży (2011). W roku 2011-2012 uczestniczka projektu „Silna i Odporna Kadra Olimpijska” w ramach którego uzyskała specjalizacje z zakresu psychologii sportu. W latach 1996-2013 związana zawodowo z klubami Lechia Gdańsk oraz Sopocki Klub Tenisowy w roli trenera kadr wojewódzkich dziewcząt w kategoriach młodzieżowych i juniorskich. Od 2018 roku wykładowca Polskiego Związku Tenisowego. W latach 2001 – 2012 wykładowca w Gdańskiej Wyższej szkole Humanistycznej w zakresie przedmiotów: Promocja Zdrowia, Edukacja Zdrowotna, Metodologia Wczesnoszkolnego Wychowania Fizycznego. W latach 2001-2006 studia doktoranckie na AWFiS i w roku 2008 uzyskanie stopnia doktora nauk o kulturze fizycznej. Od 2011 roku prowadzenie zajęć z zakresu psychologii rozwoju, psychologii sportu, psychologii zdrowia, psychologii stresu, psychologii pozytywnej, psychologii społecznej na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Od 2016 roku prowadzenie zajęć z zakresu psychologii wyłącznie w języku angielskim ze studentami English Division oraz Erasmus. Uczestniczka wielu staży dydaktycznych oraz naukowo - dydaktycznych między innymi w 2013 roku na Uniwersytecie Zachodnim Australii w Perth na Wydziale Nauk o Sporcie, w 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Paryskim, w Instytucie Psychologii Praktycznej, w 2019 roku na Uniwersytecie Pablo de Olavide w Sewilli, na Wydziale Psychologii Zdrowia. Uczestniczka wielu kongresów oraz autorka wielu wystąpień konferencyjnych i sympozjalnych z zakresu psychologii rozwoju, psychologii sportu oraz psychologii pozytywnej. Członkini Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa psychologicznego. W swoich aktualnych badaniach skupia się na dobrostanie psychicznym oraz fizycznym dzieci w wieku średniego i późnego dzieciństwa. W swojej pracy naukowej bada wpływ wybranych narzędzi psychologicznych na dobrostan psychiczny i fizyczny dzieci aktywnych sportowo. Poszukuje również korelatów biochemicznych dobrostanu psychicznego w sporcie dzieci. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. psychologii sportu i psychologii pozytywnej. Od 2012 roku współpracuje z wieloma sportowcami oraz klubami w ramach prywatnej praktyki psychologicznej. W swojej pracy zarówno naukowej jak również praktycznej kieruje się mottem Martina Seligmana, jednego z twórców psychologii pozytywnej: „to help people flourish”.