Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Paweł Pasieka

dr

Paweł Pasieka

 

Profil zawodowy

Filozof, adiunkt na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW w Warszawie. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest status zwierząt w perspektywie filozoficznej i etycznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak prawa zwierząt w XIX-wiecznej myśli filozoficznej, argumenty za i przeciw doświadczeniom na zwierzętach, programy i idee ruchu wegetariańskiego. Autor kilkudziesięciu artykułów na ten temat. Publikował w Filo-Sofiji, Filozofii i Sztuce, Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, Życiu Weterynaryjnym, Kwartalniku Pedagogicznym. Od wielu lat prowadzi wykłady z bioetyki, ekofilozofii i filozofii przyrody dla studentów SGGW. Członek Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach obecnej kadencji.