Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Wojciech Wereszko

 

Wojciech Wereszko

 

Profil zawodowy

Twórca i właściciel True Leader, były oficer Jednostki Wojskowej GROM i Formoza. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki we Wrocławiu, kierunku Dowodzenie Pododdziałami oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii i Oceanotechniki i Okrętownictwa. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze dowodzenia i kierowania zespołami oraz planowania i zarządzania projektami szkoleniowymi. Wiedzę zdobywał dowodząc Polskim Kontyngentem Wojskowym w Zatoce Perskiej w ramach Międzynarodowych Morskich Sił Kontroli Dostaw (MIO MIF 2000/2001) oraz w trakcie misji ISAF w Afganistanie, planując i organizując proces szkolenia w zakresie bojowego wykorzystania operatorów jednostek specjalnych. Przez siedem lat kierował wydziałem szkolenia, był komendantem Ośrodka Szkolenia Nurków Wojsk Specjalnych Jednostki Wojskowej GROM. Obecnie zespół True Leader Business Solutions, koncentruje się na obszarach związanych z przywództwem i współpracą, w tym budowaniu efektywnych zespołów projektowych oraz doradztwem w zakresie długofalowych strategii biznesowych, przygotowaniem organizacji do zmiany, procesami rekrutacji i selekcji oraz zarządzaniem ryzykiem w organizacji, w tym wdrożeniem optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania efektywnością, głównie w firmach branż technologicznych, IT oraz FinTech. Mentor w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości Fundacji Think oraz Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.