Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Piotr Łaszewicz

 

Piotr Łaszewicz

 

Profil zawodowy

Wykształcenie psychologiczne uzyskał w SWPS w Warszawie (2003 r.), realizując trzy moduły specjalizacyjne: „Negocjacje i mediacje”, „Komunikacja społeczna w mediach” oraz „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny”. Następnie kształcił się w kierunku psychoterapii w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT w Warszawie (2004-2008), Studium Pomocy Psychologicznej IPZ PTP (2009) i Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP (2010) oraz Szkole Psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „RASZTÓW” (2014-2018). W 2011 uzyskał Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Obecnie w oczekiwaniu na egzamin certyfikacyjny potwierdzający tytuł analityka grupowego w IGA „RASZTÓW”. W roku 2013 uzyskał dyplom studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia”.
Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywał m.in. w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją” w Warszawie w latach 2004-2009, pracując z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem oraz dziećmi z rodzin z problemem uzależnienia. Od 2007 r. do chwili obecnej – kierownik „Poradni Rodzinnej” Centrum Odwykowego SPZOZ w Warszawie, świadczącej pomoc rodzinom i bliskim osób uzależnionych w formie psychoterapii. Od grudnia 2019 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Centrum Odwykowego SPZOZ ds. Działalności Terapeutycznej.
W ramach pracy dydaktycznej współpracował m.in. z Pedagogium – WSNS w Warszawie, Wydziałem Psychologii UW oraz Uniwersytetem SWPS w Warszawie, prowadząc m.in. zajęcia w ramach modułu „Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin”.