Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Grażyna Fabiszewska

dr

Grażyna Fabiszewska

 

Profil zawodowy

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz terapię par i rodzin. Jest w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" (IAGR), aktualnie w procesie certyfikacji, pracuje pod stałą superwizją. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich w zakresie psychologii (specjalność psychologia rozwojowa i wychowawcza) oraz studiów doktoranckich (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Ukończyła podyplomowe studium systemowej terapii rodzin (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), a także liczne szkolenia i kursy doskonalące (min. z pomocy psychologicznej osobom w sytuacjach kryzysowych). Bierze udział w warsztatach, seminariach i konferencjach psychoterapeutycznych. Przez wiele lat pracowała z dorosłymi i młodzieżą w placówkach oświatowych. Obecnie pracuje w warszawskiej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a ponadto jest wykładowcą akademickim (Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu). Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych (również przez Skype’a) oraz terapię par i rodzin. Pracuje z osobami doznającymi przemocy, z zburzeniami odżywiania, lękowymi, depresyjnymi, mającymi trudności w relacjach międzyludzkich, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych, przeżywającymi żałobę, a także z osobami, które chcą lepiej poznać siebie i rozwijać się.
W przypadku psychoterapii młodzieży, pracuje z osobami, które ukończyły 16-sty rok życia. Pierwsza konsultacja dziecka odbywa się razem z rodzicem / rodzicami. Jest autorką „Kwestionariusza Bezradności Wyuczonej” i współautorką publikacji „Poradnictwo psychologiczne”.