Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Magdalena Smaś-Myszczyszyn

dr n. hum.

Magdalena Smaś-Myszczyszyn

 

Profil zawodowy

Ukończyła akredytowanie przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, szkolenia z zakresu psychoterapii, terapii małżeńskiej, seksuologii i terapii uzależnień; m.in. 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcie ericksonowskim i systemowym, szkolenia z terapii pary po zdradzie u Esther Perel, 2-letnią szkołę terapii dialogu motywującego, 2-letnią Szkołę Terapii Seksualnej, specjalizację z psychoterapii uzależnień, szkolenia z terapii schematu, terapii poznawczo-behawiorlanej, terapii narracyjnej u Hugh Fox’a i Harlen Andersen i wiele innych.
W zakresie terapii zaburzeń seksualnych i edukacji seksualnej szkoliła się w Polsce i poza granicami kraju m.in. we Włoszech, Portugalii, Niemczech, Izraelu i Słowenii ucząc się m.in. u Kevan’a Wylie (UK), Eli Joubert’a (UK), Gorana Arbanasa (Chorwacja), Davida Stuarta (UK) i Woet’a Gianotten (Holandia). Wykłada na konferencjach m.in. International Society for Sexual Medicine, European Society for Sexual Medicine, której jest członkiem, European Federation of Sexuology, International Society for the Study of Behavioral Addiction.
Jest doktorantką Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie kończy przewód doktorski w dziedzinie nauk medycznych w specjalności psychiatria, pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. n. med. Michała Lew-Starowicza, jej praca doktorska dotyczy zaburzeń hiperseksualnych.
Naukowo zajmuje się badaniem wpływu pornografii na mózg oraz uwarunkowań biopsychospołecznych występujących w utarcie kontroli nad zachowaniami seksualnymi. Jest członkinią zespołu badawczego hiperseksualność.pl działającego przy Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i rozdziałów w książkach akademickich dotyczących psychopatologii, seksualności, uzależnień i profilaktyki pornografii.
Pracę zawodową zaczynała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, następnie przez 10 lat kierowała pionem psychiatrii i leczenia uzależnień.
Pracuje jako wykładowczyni akademicka na kierunkach seksuologia kliniczna oraz rehabilitacja seksualna, a także prowadzi wiele szkoleń, w tym w ramach specjalizacji z seksuologii klinicznej, psychoseksuologii i edukacji seksualnej.
Współpracuje jako ekspertka z organizacjami pozarządowymi wspierającymi mniejszości seksualne w zakresie języka inkluzywnego, wparcia dzieci i młodzieży nieheteronormatywnej i niecispłciowej oraz z ofiarami handlu ludźmi. Prowadzi autorskie warsztaty z edukacji seksualnej dla dzieci od 3r.ż do 19r.ż. oraz ich rodziców.
Obszary zainteresowań w pracy seksuologicznej:

  • kompulsywne zachowania seksualne,
  • praca z parami (w tym jednopłciowymi) w obszarze utraty bądź niezgodnych potrzeb seksualnych, nienormatywnych praktyk seksualnych oraz po doświadczeniu zdrady,
  • zaburzenia parafilne,
  • zaburzenia bólowe u kobiet,
  • edukacja seksualna na różnych poziomach wiekowych,
  • język inkluzywny i niebinarność.