Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jolanta Błędowska

 

Jolanta Błędowska

 

Profil zawodowy

Od ponad dwudziestu zajmuje się praktyką i teorią zarządzania projektami i doskonalenia metod pracy. Prowadzi szkolenia i wykłady z tego obszaru oraz zajmuje się doradztwem w zakresie efektywnego prowadzenia projektów.
Duże doświadczenie praktyczne wyniesione zwłaszcza z obszaru finansów i administracji publicznej w kraju i za granicą. Udział w formułowaniu i realizacji strategii banków krajowych i zagranicznych oraz kierowaniu projektami fuzji i transformacji w bankach komercyjnych.
Wieloletnie doświadczenie w transformacji różnych organizacji w kierunku zwinnego zarządzania procesowego i komunikacji międzykulturowej.
Wiele lat pracy w środowisku międzynarodowym zaowocowało, przełożonym na pracę mentorsko-dydaktyczną doświadczeniem w obszarze prowadzenia dużych projektów i programów w środowisku zróżnicowanym kulturowo i organizacyjnie.
W swoim portfolio posiada projekty transformacji uczelni wyższych w kierunku zarządzania projektowego w obszarze administracji i działalności naukowo-badawczej
W ostatnim czasie przedmiotem jej naukowych i zawodowych zainteresowań jest wykorzystanie najnowszych trendów i technik, w tym sztucznej inteligencji w obszarze zarządzania.
Koncentruje się na kwestiach związanych z ograniczaniem ryzyka nadużyć i wypadków związanych z AI, a także zapewnieniem, by technologie tego rodzaju służyły rozwojowi ludzkości.