Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Wacława Wojtala

dr

Wacława Wojtala

 

Profil zawodowy

Od 2010 r. wykłada w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w ramach Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego. Od 2016 r. prowadzi wykłady w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy w trakcie specjalizacji w ramach szerokiego spektrum kursów: prawa medycznego; zdrowia publicznego; podstaw makroekonomii; ekonomii; ekonomiki zdrowia; polityki zdrowotnej; organizacji i finansowania ochrony zdrowia.
Od 2018 r. prowadzi wykłady w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym z zakresu bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie transplantologii klinicznej. Pełniła funkcję podsekretarza stanu w rządzie pięciu Prezesów Rady Ministrów w latach 2001-2007. W tym czasie jako wiceminister zdrowia bezpośrednio pracowała z ośmioma ministrami zdrowia. Była także członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady do Spraw Zrównoważonego Rozwoju oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.
W administracji rządowej od 1975 roku. W 1991 roku została doradcą Wicepremiera prof. dr hab. Leszka Balcerowicza w Urzędzie Rady Ministrów. Funkcję Doradcy Wicepremiera pełniła przez sześć lat, współpracując z kolejnymi Wiceprezesami Rady Ministrów – Przewodniczącymi Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.
Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z reformą polskiej gospodarki, reformą administracyjną oraz reformą systemu ochrony zdrowia. W latach 1995-1996 była ekspertem Unii Europejskiej w ramach programu PHARE „Reforma finansowania i organizacji ochrony zdrowia w Polsce”.
W 1997 roku objęła stanowisko Radcy Generalnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie jako mianowany urzędnik służby cywilnej była w latach 1998 – 2001 Zastępcą Dyrektora Departamentu Spraw Ekonomicznych, odpowiedzialna m. in. za pracę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w rządzie Premiera Jerzego Buzka.
Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Saint Petersburg State University of Economics and Finance. W 1980 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych. W ramach kształcenia ustawicznego uzupełniała wiedzę i wykształcenie na studiach podyplomowych i kursach związanych m.in. z ochroną zdrowia, problematyką integracji europejskiej w Polsce, Danii, Holandii, Norwegii i Japonii.
W latach 2013-2019 Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.
Współpracuje z Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie od 2019 roku. Jest autorką podręcznika „Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia” w ramach serii eMBA.