Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Jacek Michalak

dr

Jacek Michalak

 

Profil zawodowy

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom 1975 r. dr n. med. AM w Łodzi 1986. specjalizacje: pediatria. organizacja ochrony zdrowia. medycyna pracy, zdrowie publiczne.
Ukończone studia podyplomowe organizacji, zarządzania i ekonomki w opiece zdrowotnej w Szkole Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Uprawnienia członka rady nadzorczej spółek Skarbu Państwa.
Autor ponad 110 publikacji naukowych z zakresu nauk podstawowych, organizacji i zarządzania, zdrowia publicznego i medycyny pracy. Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich
i zagranicznych.
Doświadczenie zawodowe – praca na stanowiskach asystenta i adiunkta w uczelni, Instytucie Medycyny Pracy, szpitalu klinicznym, pogotowiu ratunkowym i poradni rejonowej; Urząd Miasta Łodzi (Lekarz Miasta w latach 1991-93).
Współpraca międzynarodowa – ukończone kursy WHO, zatrudnienie jako Senior Medical Advisor na Polskę w firmie Unilever,Short Term Professional w WHO/EURO Bilthoven, pełnomocnik rektora i dyrektor biura ds programów UE w UM w Łodzi w latach 2003 -2008.
Wybrane projekty międzynarodowe: Koordynator sieci „Baltic Sea Network in Occupational Medicine” projekt unijny FIOH, Helsinki; przewodniczący sesji FP-62 „Health Services Research & Evaluation in Occupational Health” na 26 Światowym Kongresie Medycyny Pracy w Singapurze. Projekt dobrych praktyk WHO: Good Practices in Health, Environment and Safety Management in Enterprises.