Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Stanisław Brzozowski

 

Stanisław Brzozowski

 

Profil zawodowy

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz studiów doktoranckich na Społecznej Akademia Nauk w Łodzi (obecnie otwarty przewód doktorski). Ukończone studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.
Od 30 lat związany zawodowo z konsultingiem. Był zatrudniony jako konsultant i kierownik sekcji w krajowych i międzynarodowych firmach doradczych: Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego, Ernst&Young, Cap Gemini, The Highland Group. Obecnie współwłaściciel niezależnej firmie doradczej FRS Consulting. Specjalizuje się w controllingu, wycenie przedsiębiorstw, lean management oraz zarządzaniu projektami łączącymi badania naukowe z praktyką gospodarczą w dziedzinie ochrony zdrowia.
W latach 2010-2017 uczestniczył w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych InterQuality (Finansowanie jakości w opiece zdrowotnej, EU-FP7), EUnetHTA (Europejska sieć HTA, EU-3rd HP). W latach 2015-2017 był kierownikiem wykonawczym w fazie badawczej krajowego projektu LeanOZ (Lean management w ochronie zdrowia, NCBiR IS-2). W latach 2017-2019 współpracował jako zewnętrzny ekspert z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Organizator i uczestnik licznych konferencji naukowych. Wykładowca rachunkowości zarządczej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współautor publikacji poświęconych ochronie zdrowia i onkologii. Współzałożyciel i członek władz stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, IFIC Polska.